Date Generale

Componentă : localitatea Smîrdan formează comuna cu acelasi nume.

Suprafaţă :

– Intravilan : 96,8 ha

– Extravilan total 3557,8 ha din care:

• proprietăţi- 668 ha
• islaz comunal –681 ha
• rezervă Consiliu local  -176.8 ha

Terenuri agricole aparţinând Agenţiei Domeniului Statului – 2032 ha din care concesionate de:

– agenti economici – 1538,21 ha

– persoane fizice  – 330,55 ha
 

Populaţia : numărul total al locuitorilor este de 1226 din care pe categorii de varsta si sex:

Sat

0-19

20-44

45-65

Peste 65

F

B

F

B

F

B

F

B

SMÎRDAN

112

98

196

185

228

224

48

35

Total grupe

210

381

552

83

Total populatie

1226

 

Viaţa socială si culturală

La nivelul comunei functioneaza:

– un dispensar uman cu un medic de familie generalist

– un dispensar veterinar cu un medic veterinar

– o scoala cu clasele I-VIII, cu un număr de 150 de elevi  si 14 cadre didactice calificate

– o biserică crestin ortodoxa cu un preot paroh

– un cămin cultural in care se desfăsoare activitati distractive pentru tineret

– o biblioteca comunală

– oficiu poştal

– teren de fotbal