Ce sunt activele și pasivele

În domeniul financiar, termenii „active” și „pasive” reprezintă concepte fundamentale care ajută la înțelegerea stării financiare a unei persoane, a unei companii sau a unei organizații. Aceste două categorii sunt esențiale în contabilitate și în gestionarea eficientă a finanțelor. În acest articol, vom explora în detaliu ce înseamnă activele și pasivele și care este rolul lor în lumea financiară.

Activele: motorul economic

Activele reprezintă resursele economice pe care o entitate le deține și care au valoare financiară. Acestea sunt adesea împărțite în două categorii principale: active curente și active fixe.

Active Curente

Activele curente sunt resursele pe care o entitate le deține și pe care se așteaptă să le convertească în bani sau să le utilizeze într-un ciclu de afaceri normal, în general, într-un an. Exemple comune de active curente includ:

 • Numerarul și echivalentele de numerar
 • Stocurile de mărfuri
 • Creanțele (sume pe care alții le datorează entității)
 • Investițiile pe termen scurt

Activele curente sunt esențiale pentru desfășurarea activităților de zi cu zi ale unei entități și menținerea lichidității acesteia.

Active Fixe

Activele fixe, cunoscute și sub denumirea de active imobilizate, sunt resurse pe termen lung pe care o entitate le deține și care sunt utilizate pentru a genera venituri pe parcursul mai multor perioade. Acestea includ:

 • Clădiri și terenuri
 • Echipamente și mașini
 • Autovehicule
 • Tehnologie și brevete

Activele fixe reprezintă baza operațiunilor pe termen lung ale unei entități și contribuie la generarea veniturilor și profiturilor pe parcursul anilor.

Pasivele: angajamentele financiare

Pasivele reprezintă angajamentele financiare ale unei entități, adică datoriile și obligațiile pe care aceasta trebuie să le plătească în viitor. Similar cu activele, și pasivele pot fi împărțite în două categorii principale: pasive curente și pasive pe termen lung.

Pasive Curente

Pasivele curente reprezintă datoriile și obligațiile pe care o entitate trebuie să le achite într-un interval de timp scurt, de obicei, într-un an. Exemple de pasive curente includ:

 • Datoriile comerciale (facturi neplătite către furnizori)
 • Datoriile fiscale curente
 • Dobânzile de plată curentă la împrumuturile pe termen scurt
 • Obligațiile legate de leasinguri pe termen scurt

Pasivele curente reflectă angajamentele imediate ale unei entități și necesitatea de a-și gestiona eficient lichiditatea pentru a le plăti.

Pasive pe Termen Lung

Pasivele pe termen lung sunt datoriile și obligațiile care trebuie achitate într-un interval mai lung de un an. Acestea includ:

 • Împrumuturile pe termen lung
 • Obligațiunile emise
 • Datoriile legate de leasinguri pe termen lung
 • Pensii și alte beneficii pentru angajați

Pasivele pe termen lung reflectă angajamentele pe termen mai lung ale unei entități și necesitatea de a planifica și gestiona eficient finanțele pentru a face față acestor obligații pe viitor.

Relația dintre active și pasive

În lumea financiară, scopul principal este de a avea active care să depășească pasivele. Aceasta indică o situație financiară sănătoasă și o capacitate de a-ți onora obligațiile. Formula de bază care exprimă această relație este:

Active totale = Pasive totale

O entitate este în echilibru atunci când activele totale (resursele) sunt egale cu pasivele totale (angajamentele financiare). Dacă activele depășesc pasivele, entitatea are un excedent de valoare și un potențial de creștere și investiții. În schimb, dacă pasivele depășesc activele, entitatea poate avea dificultăți financiare și trebuie să ia măsuri pentru a-și echilibra situația financiară.

Concluzie

Încheiem acest articol subliniind importanța înțelegerii conceptelor de active și pasive în lumea financiară. Activele reprezintă resursele și valoarea unei entități, în timp ce pasivele reprezintă obligațiile și angajamentele financiare. Gestionați cu atenție aceste două categorii pentru a vă asigura că vă mențineți situația financiară în echilibru și pentru a vă atinge obiectivele financiare pe termen lung.

Care este diferența dintre active curente și active fixe?

Activele curente sunt resursele pe termen scurt pe care o entitate le deține și se așteaptă să le convertească în bani într-un an. Activele fixe sunt resursele pe termen lung, cum ar fi clădirile sau echipamentele, utilizate pentru generarea veniturilor pe parcursul mai multor ani.

De ce este important să avem active care depășesc pasivele?

Având active care depășesc pasivele indică o situație financiară sănătoasă și oferă o capacitate de creștere și investiții. Dacă pasivele depășesc activele, entitatea poate avea dificultăți financiare și trebuie să ia măsuri pentru a-și echilibra situația financiară.

Ce înseamnă echilibrul financiar?

Echilibrul financiar apare atunci când activele totale ale unei entități sunt egale cu pasivele totale. Aceasta indică o situație financiară stabilă și o capacitate de a-și onora angajamentele financiare.

Cum se gestionează eficient activele și pasivele?

Managementul eficient al activelor și pasivelor implică planificarea atentă a cheltuielilor și a investițiilor, menținerea lichidității adecvate pentru a face față datoriilor curente și monitorizarea regulată a situației financiare pentru a lua decizii informate.


Vezi și:

Photo of author

Zetor

Lasă un comentariu