Prezentare

Relief:

Pe întreg teritoriul comunei Smîrdan se deosebește o singură unitate geomorfologică, Lunca Dunării, cu aspect slab ondulat. Din punct de vedere geologic teritoriul se prezintă foarte variat, întrucât rocile mama pe care s-au format și au evoluat solurile sunt diferite. Se întâlnesc roci formate din material aluvionar nisipos depus sub formă de straturi. În locurile joase unde apa a rămas timp îndelungat și unde materialul depus a fost mai fin  s-au format roci lutoase și luto-argiloase .

Climă :

Așezarea comunei în apropierea paralelei de 45 latitudine nordica – la jumătatea distanței dintre Ecuator și Polul Nord – stabilește tipul climatic temperat continental.

Vegetație :

Pădurea de luncă cu o vegetație lemnoasă spontană reprezentată de plop și salcie găsește mediul prielnic de dezvoltare în condițiile hidrologice locale. În afară de plop și salcie se mai întâlnesc frasinul și mai rar arțarul și stejarul.
Vegetația ierboasă este caracteristică stepei și luncilor joase inundabile.
În locurile mai joase, cu apă stagnantă, sunt răspândite plante ierboase ca: stuful, papura, pipirigul, nufărul, stânjenelul de baltă.

Fauna :
În lunca şi zona inundabilă a Dunarii, se întâlneşte o faună bogată şi variată, formată în primul rand din animale strâns legate de apa prin modul lor de viaţa dar şi din animale tereste. Mai reprezentative sunt vidra şi nurca. Cea mai reprezentativă este fauna ornitologică de baltă, respectiv: stârci, raţe, gâşte, etc, precum şi numeroase specii cântătoare (privighetoarea de stuf, cârsteii, barza, rândunica).
Din fauna acvatică un interes economic deosebit este fauna piscicolă: crapul, plătica , roşioara, carasul, stiuca, salăul, somnul, bibanul, etc.

Atractii turistice si potential de dezvoltare in acest domeniu:
O atracţie turistică importantă în zona comunei este pădurea de salcie şi plopi situată pe malul canalului Măcin si lacul ”Piatra fetei”, situat în apropierea drumului naţional DN 22, un punct de mare atracţie pentru amatorii de pescuit . Oportunităţi de investiţii în acest sens ar fi construirea unor cabane de vacanţă  atât pentru amatorii de pescuit cât şi pentru cei de vanatoare.
Un alt punct de atractie situat la 13  km de comună sunt Munţii Măcinului, munţi hercinici, cel mai vechi  lanţ muntos din Europa, actualmente, Parc National.
De asemenea plaja şi pădurea situată  pe malul drept al Dunarii  spre comuna I.C. Bratianu este o atracţie deosebită pe perioada de vară. În acest sens oportunităţi de investiţii ar fi in amenajarea unui punct turistic şi de agrement.

În fiecare vara pe data de 15 august se organizează sărbătoarea Smîrdanului, eveniment la care participă toţi locuitorii comunei.