Economie

Activitatea economica de baza  a comunei este agricultura cu cele doua ramuri de activitate :

a)Crestea animalelor – la nivelul anului 2008 numarul de animale detinute de crescatorii de animale pe categorii au fost:

-bovine –1400 capete
-ovine   – 1300 capete
-caprine – 530 capete
-cabaline –70 capete
-porcine –  300 capete
-pasari  –  7000 capete

b)Cultuta plantelor – la nivelul  anului 2007-2008  au fost infintate urmatoarele culturi:

-griu – 1296 ha –productia medie –2000 kg/ha
-porumb – 250 ha-productia medie –2000 kg/ha
-rapită – 997 ha –productia medie –1200 kg/ha
-orzoaică de primavară – 117 ha productia medie 1500kg/ha
-floarea soarelui – 135 ha –productia medie 1000 kg /ha

Principalele societati care au ca obiect de activitate productia vegetala sunt:

SC ACVILA SRL MACIN –cu suprafată de 455 ha
SC AGROSCHINAU SMIRDAN-cu suprafată de 132,8 ha
SC AGROMAR SRL SMIRDAN- cu suprafată de 139 ha
SC LORD SRL SMIRDAN  -cu suprafată de 128,41 ha
SC  AGIL SRL – cu suprafată de 80 ha
SC AGRODAR – cu suprafată de 560 ha
SC DEMETER – cu suprafată de 43 ha

Terenurile detinute de societati sunt in mare parte  concesionate de la AGENTIA DOMENIILOR STATULUI si prin contracte de arendare  de la propritarii de teren.

Servicii de transport fluvial de marfuri si calatori –pe raza comunei functioneaza  SOCIETATEA DANUBTRANS SRL SMIRDAN cu o cifra anuala de afaceri de 7.000.000 lei ron. 

Pescuitul ,serviciile si comertul sunt alte activitati practicate de locuitorii comunei.